Naše doporučení

Atelier šperku doporučuje dodržovat tyto zásady :

Používat šperky jen k účelům, ke kterým jsou určeny a rozhodně je nenosit při pracovní činnosti, práci na zahradě, praní, mytí nádobí apod.  Pozor na kovová madla a kliky.

Chránit šperky před chemickými vlivy např. kosmet. přípravky, barvení vlasů, parfémy, termální lázně, chemikálie atd.

Šperky čistit a opravovat pouze u odborníků, v případě vlastního čištění používat pouze prostředky k tomu určené.
Nedoporučujeme používat laciné chemické čističe.

Odkládat šperky před koupáním a před spánkem.Reklamační a záruční podmínky :
Záruka se vztahuje na vady, které vznikly v průběhu záruční doby prokazatelnou chybou výroby, technologického postupu nebo skrytou vadou materiálu. V případě výrobní vady, kterou lze odstranit, bude závada bezplatně, včas a řádně odtraněna. Jde-li o výrobní vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby výrobek byl řádně užíván, vzniká nárok na jeho výměnu.
Záruka se nevztahuje na vady šperku vzniklé v důsledku opotřebení obvyklým užíváním (viz. Zákon č. 136/2002 Sb.), jako jsou např. oxidace, poškrábání, otěr zlacení, rhodiovaní apod.
Záruka se nevztahuje na vady způsobené nevhodným zacházením a mechanickým poškozením, jako jsou např. deformace šperku, přetržení řetízku, rozbití kamenů, stržení závitu, ulomení dříku náušnice apod.

Důležité upozornění :
Oxidace, neboli černání stříbra není výrobní vadou. Jde o přirozenou chemickou reakci způsobenou výskytem různých chemických látek v ovzduší. Ve větší míře k oxidaci přispívá zejména obsah sloučenin síry v daném prostředí nebo užívání léků, některé kosmetické přípravky, ale i prašné prostředí.
K uvedení šperku do původního stavu stačí odborné vyčištění přípravkem k tomu určeným.


 

Copyright 2010 © atelier-sperku.cz | Tyto stránky vytvořil Effectix.com (Tvorba www stránek & SEO optimalizace) | WebHosting Hukot.cz